advertise

کلتیواتور - کلتیواتور کویلی - فروش کلتیواتور

گیاه علاوه بر آب و نور کافی برای رشد مطلوب و داشتن باروری خوب نیاز به یک بستر مناسب برای جوانه زدن نیز می‌باشد، این بستر مناسب به واسطه شخم زدن تامین می‌شود. در صنعت کشاورزی دو نوع شخم به منظور ساخت بستر مناسب و نرم کردن خاک وجود دارد:
۱) شخم اولیه  ۲)  شخم ثانویه.
شخم اولیه که توسط دیسک و گاوآهن صورت می‌گیرد که به منظور هوادهی و خاک ورزی اولیه و از بین بردن جانوران  و زیر و رو کردن خاک انجام می‌گیرد. بعد از خاکورزی اولیه کلوخ های بزرگی به وجود می‌آید که بذر یا محصول کاشته شده به هیچ عنوان نمی‌تواند در آن به خوبی رشد کند، که بعد از آن خاکورزی ثانویه به وسط می‌آید. بعد از خاکورزی اولیه باید خاکورزی ثانویه به منظور ساخت بستری نرم و مناسب برای رشد گیاه انجام گیرد که این خاکورزی ثانویه توسط دستگاه‌های متفاوتی از جمله گاوآهن بشقابی و چیزل و خاورز های حفاظتی و ...  صورت می گیرد که از جمله مهم ترین دستگاه های مورد نیاز برای این کار،  کولتیواتور می‌باشد.