advertise

گاوآهن - فروش گاوآهن

گاوآهن یا خیش ابزاری در کشاورزی برای کندن، زیر و رو کردن و شخم زدن زمین است که دارای تیغه یا تیغه‌های فولادی سنگین که به وسیله چهارپا به ویژه گاو بر روی زمین کشیده می‌شود. این ابزار با نوک تیز و برگشته به درون، سر آن را به گردن گاو یا به تراکتور می‌بندند و با آن زمین را شخم می‌زنند. گاوآهن‌ها برای شخم اولیه زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کار از طریق بریدن و برگرداندن لایه سطحی خاک به عمق معمولاً ۱۰ سانتی‌متر الی ۴۰ سانتی‌متر صورت می‌گیرد. هدف از شخم اولیه برآورده کردن نیازهای اولیه برای رشد گیاهان کشاورزی است. انتهای گاوآهن بایستی به وسیله کشاورز در زمین فرورود. 

گاوآهن برگرداندار یکطرفه پنج خیش قوطی قرمز 20 اینچ Type-1
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه چهار خیش ابرهارد 12 اینچ super
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه شش خیش قوطی قرمز ۲۰ اینچ Type-۱
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه هشت خیش قوطی قرمز ۲۰ اینچ
مقایسه
گاوآهن برگرداندار دوطرفه چهار خیش قوطی قرمز 14 اینچ Type-1
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه چهار خیش طرح ترک 12 اینچ Type-1
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه چهارخیش قوطی قرمز 12 اینچ
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه چهارخیش قوطی سفید 14-12 اینچ Super
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه دوخیش تسمه ای 12 اینچ Type-1
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه سه خیش ابرهارد 14 اینچ super
مقایسه
گاوآهن برگرداندار دوطرفه سه خیش قوطی قرمز 14 اینچ Type-1
مقایسه
گاوآهن برگرداندار یکطرفه سه خیش قوطی قرمز 12 اینچ Type-1
مقایسه