advertise

گاوآهن - فروش گاوآهن

گاوآهن یا خیش ابزاری در کشاورزی برای کندن، زیر و رو کردن و شخم زدن زمین است که دارای تیغه یا تیغه‌های فولادی سنگین که به وسیله چهارپا به ویژه گاو بر روی زمین کشیده می‌شود. این ابزار با نوک تیز و برگشته به درون، سر آن را به گردن گاو یا به تراکتور می‌بندند و با آن زمین را شخم می‌زنند. گاوآهن‌ها برای شخم اولیه زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کار از طریق بریدن و برگرداندن لایه سطحی خاک به عمق معمولاً ۱۰ سانتی‌متر الی ۴۰ سانتی‌متر صورت می‌گیرد. هدف از شخم اولیه برآورده کردن نیازهای اولیه برای رشد گیاهان کشاورزی است. انتهای گاوآهن بایستی به وسیله کشاورز در زمین فرو رود. 

گاوآهن
اکما صنعت شخم

خرید گاوآهن

خدا را شاکریم که در حال حاضر توانسته ایم با تولید بیش از ۱۵ نوع گاوآهن برگرداندار یکطرفه و دوطرفه قدمی هر چند کوچک در راستای ارتقای صنعت کشاورزی کشور عزیزمان ایران برداریم.


انواع گاوآهن چیست

از نمونه گاواهن های تولید این شرکت میتوان به گاواهن های برگرداندار یکطرفه که شامل گاواهن ابرهارد، گاواهن طرح ترک، گاواهن قوطی سفید عرض متغیر، گاواهن قوطی قرمز عرض ثابت و گاوآهن های تسمه ای اشاره کرد.


کاربرد گاوآهن

گاوآهن ابزاری در کشاورزی برای کندن، زیر و رو کردن و شخم زدن زمین است که دارای تیغه‌های فولادی سنگین که به وسیلهٔ تراکتور بر روی زمین کشیده می‌شود. گاوآهن‌ها برای شخم اولیهٔ زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کار از طریق بریدن و برگرداندن لایهٔ سطحی خاک به عمق معمولاً ۱۰ تا ۴۰ سانتی‌متر صورت می‌گیرد. هدف از شخم اولیه برآورده کردن نیازهای اولیه برای رشد گیاهان کشاورزی است. انتهای گاوآهن بایستی توسط کشاورز در زمین فرورود.